Mentorordning

I forbindelse med dan gradueringer er nedenstående retningslinjer gældende:

  1. Efter en elev er indstillet til dan graduering af klubbens højst gradueret, skal der tilknyttes en Mentor som bliver udpeget af gradueringsudvalget
  2. Mentorens opgave er, at vejlede og støtte eleven i, at udarbejde en taekwondorelateret opgaveskrivning, samt en træningsplan fra ca. 6 måneder før gradueringen
  3. Eleven udarbejder dispositionsoplæg for opgaven samt en træningsplan, som forelægges for Mentoren minimum 5 måneder før gradueringen
  4. Mentoren hjælper eleven med at planlægge et realistisk niveau for træningen ud fra den enkeltes ståsted.
  5. Mentoren sparer omkring teori, hvordan søges viden, hvad skal der trænes på osv
  6. Mentorens opgave er at finde udviklings tiltag i klubben, hvor eleven kan bidrage til bl.a. at hjælpe med trænerrollen eller undervisning af lavere gradueret elever
  7. Mentorer skal bruge nærmeste højergradueret til at afstemme forventninger til eleven, og til at bistå med eventuel korrigerende planlægning for træningen frem til gradueringen
  8. Eleven skal aflevere den endelige opgave til Mentoren 4 uger før graduering
  9. Mentoren giver feedback til elevens udarbejdede opgave minimum 2 uger før gradueringen og giver støtte frem til den store dag