BØRNETRÆNING

 
 
Børneholdet er for taekwondoelever i alderen 5-8 år. Der trænes to gange om ugen. (Mandag og onsdag fra 17.30-18.15 i Marienlystskolens multihal)

Nye børn på børneholdet træner sammen med de mere øvede børn i aldersgruppen.

Træningen for børn har til hensigt, at forberede barnet på den egentlige taekwondo træning, som vil finde sted, fra barnet er ca. 9 år gammelt. Træningen er således tilpasset aldersgruppen og lege, musik, pauser m.v. er en del af træningen. Der er en del disciplin under træningen, hvilket er en del af sporten.

Børnene har deres eget bæltesystem kaldet mon-bælter. Børnene går til graduering på lige fod med øvrige i klubben. Forskellen ligger i, at børnene ikke kan dumpe til deres bælteprøve, uanset deres formåen. Der findes 9 farvede bælter i mon systemet. Det sidste bælte, er det sorte mon-bælte. Der udstedes ligeledes et diplom ved hver graduering.

Hvis det sorte mon-bælte kan opnås indenfor overskuelig fremtid efter det fyldte 9. år, kan barnet, efter aftale, fortsætte i mon-systemet, indtil bæltet er opnået. Selvom eleven bliver konverteret til det rigtige bæltesystem, kan eleven godt fortsætte på mon-holdet en tid endnu. Uanset hvilket mon-bælte der er opnået, kan eleven maksimalt få 9. kup (gult bælte) ved en konvertering. Konvertering til voksenbælter skal altid aftales med træneren inden gradueringen finder sted.
 
Instruktørerne:
Instruktørerne er som udgangspunkt uddannet under Dansk Idræts Forbund/Dansk Taekwondo Forbund og har ligeledes kurser og erfaring i at træne denne aldersgruppe.
Der vil i træningen blive anvendt børn/unge som hjælpeinstruktører, men altid under opsyn af en voksen uddannet træner.
Alle instruktører har afleveret en børneattest fra politiet, således ingen trænere i klubben, er dømt for pædofili eller lign.

Forældrenes rolle:
Forældre til børn, er meget velkomne til at overvære træningen. Vælger man at være i lokalet under træningen, bedes man efterleve nogle få spilleregler:
• Rejse sig op, når der hilses på flaget i starten og ved afslutningen af træningen.
• Ikke komme med tilråb eller kommentarer til børnene/instruktøren, eller på anden vis gribe ind i træningen.
• Ikke drikke alkohol, ryge eller tale i mobiltelefon.
Forældre kan også melde sig ind i klubben og efterfølgende deltage i træningen på børneholdet. De voksne på holdet, vil så vidt muligt træne med hinanden, hvor børnene ligeledes træner sammen. Dette for at børnene ikke skal ”hænge ”på deres forældre. Træningen foregår i samme lokale.
Forældre bør sørge for, at barnet har en drikkedunk med vand med, samt at barnet har fået lidt af spise inden træningen.
 
Mobning:
Mobning accepteres ikke! Instruktøren vil straks gribe ind over for chikane, grimt sprogbrug og lignende. I tilfælde af, at en elev i gentagne tilfælde ikke efterkommer instruktørens henvisning om korrekt opførsel, kontaktes elevens forældre.
Instruktøren kan, efter henvendelse til en elevs forældre, give karantæne eller bortvise denne fra klubben.
 
Kontaktperson for børneholdet:
Peter Mejer