ØKONOMISKE BESTEMMELSER

 

Bestemmelser vedr. Instruktører, hjælpetrænere, sortbælter, bestyrelsesmedlemmer, samt forhold vedr. klubbens økonomi.

Instruktør:


Definition:
• Udpeget af chef instruktør og bestyrelse.
• Har et fast hold.
• Har sort bælte.
• Er fyldt 18 år.
• Optaget på klubbens hjemmeside som fast instruktør.


Instruktør får:
1. Kontingent betalt, samt børn på samme bopæl er kontingent fritaget.
2. Betaling af relevante kurser samt evt. transport/overnatning (godkendes af bestyrelse)
3. Relevant litteratur (godkendes af bestyrelse)
4. Betalt graduering (dansk certifikat) samt evt. forudsætningskurser.
5. Evt. øvrigt udstyr (skal godkendes i hvert enkelt tilfælde)


Hjælpetrænere:


At være hjælpetræner, er som udgangspunkt en del af vejen mod den første dan graduering. Det forventes således, at klubbens dan aspiranter deltager i en del træninger som hjælpere i en periode på minimum et år inden sortbælte gradueringen. Denne gerning er ulønnet, ligesom hjælpetræneren stadig betaler kontingent.


Bestyrelsesmedlem:


Definition:
• Valgt til en post i bestyrelsen på generalforsamling.
• Arbejdende suppleanter er ligeledes omfattede.

1. Kontingent betalt, samt børn på samme bopæl er kontingent fritaget.
2. Betaling af relevante kurser samt evt. transport/overnatning (godkendes af bestyrelse).
3. Betaling af nødvendige kontorartikler.

 

Øvrige sortbælter:

 

Har man opnået sort bælte skal der stadig betales kontingent og forbundslicens. Det er bestyrelsens ønske, at alle sortbælter bidrager som trænere/hjælpetrænere efter behov, og i øvrigt hjælper til med den daglige drift. 

Ingen af ovenstående er fritaget for at skulle betale licens. 

Æresmedlemmer:


Definition:
• En elev der har taget aktiv del i udvikling af Taekwondo miljøet i klubben, og som har opnået Sabumnim grad i klubben.
• En person som har haft betydning for klubben, og som med sin personlighed har sat tydelige spor.

Følgende er æresmedlemmer i klubben:

  • Sabumnim Tom Foged
  • Sabumnim Peter Juncker
  • Sabumnim Erik Borgward
  • Sabumnim Michael Larsen
  • Sabumnim Bo Matzen
  • Sabumnim Nick Foged

Æresmedlemmer er fritaget kontingent og licens betaling til klubben.


Forældreudvalg:


Forældreudvalget er nedsat af bestyrelsen, men er selvsupplerende. Alle økonomiske dispositioner som forældreudvalget ønsker at foretage sig, skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen.

Forhold vedr. klubbens økonomi.
Medlemmernes kontingent samt øvrige indtægter fra gradueringer, events etc. tilgår klubbens bank konto som administreres af kassereren. 

Øvrige økonomiske retningslinjer fremgår af klubbens vedtægter.