Graduering
Frederikssund Taekwondo vil gerne ønske alle som var til graduering i dag hjertelig tillykke med den flotte graduering